Wydział Pedagogiki

Stypendia im. Ministra Obrony Narodowej dla uczniów ISOB

Stypendia im. Ministra Obrony Narodowej dla uczniów ISOB

W dniu 26 listopada 2019 roku w Sali Rady Wydziału Pedagogicznego odbyły się prezentacje prac konkursowych uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (International School of Bydgoszcz). Celem konkursu zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej było wyłonienie kandydatów do stypendium, które stanowi równowartość rocznego czesnego za naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Stypendium stanowi formę wyróżnienia i nagrodzenia trzech ucznióuczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (International School of Bydgoszcz), za działalność promocyjną na rzecz obronności Państwa, wzorową postawę, kreatywność w podejmowaniu twórczych inicjatyw, a także godny sposób reprezentowania państwa pochodzenia. Dodatkowo wzięto pod uwagę atrybuty IB Learner Profile, sposób prezentacji, autentyczność, samodzielność wykonania oraz identyfikację ucznia z jego pracą.

W skład Komisji oceniająca projekty wchodzili:

 • Prof. dr hab. Ewa Filipiak, UKW (przewodnicząca),
 • Dr Magdalena Kolber, UKW (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji)
 • Imisława Bugeja – Dyrektor ISOB
 • Anna Śmigielska - Zastępca Dyrektora ISOB
 • Marta Dereszyńska – Zastępca Dyrektora ISOB
 • Anna Ignaszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców ISOB

Przedstawionych zostało 9 projektów konkursowych:

 1. Maximilian Duda - wiek 12 lat, klasa 7 - Prezentacja multimedialna pn. "Brothers in Arms": Polish and Canada Military Bonds and my connection to it.
 2. Nina Galicka - wiek 10 lat, klasa 5 -Prezentacja multimedialna z video pn. "Small country big hearts".
 3. Hanna Kaczmarek - wiek 8 lat, klasa 3 - Praca plastyczna pn. "Everyday Heroes".
 4. Agata Kodzik - wiek 9 lat, klasa 5 - Praca plastyczna pn. "Only together we can save the earth".
 5. Jeremi Szafkowski - wiek 12 lat, klasa 6 - Praca plastyczna pn. "In a kaleidoscope of Polishness".
 6. Pola Szachta - wiek 12 lat, klasa 7 - Praca plastyczna pn. "Army Man".
 7. Kajetan Sławeta - wiek 14 lat, klasa 9 - Strona internetowa z quizem pn. "Poland in Nato".
 8. Maria Szwajkowska - wiek 9 lat, klasa 4 - Praca plastyczna pn. "Independent Poland”.
 9. Aleksander Szwajkowski - wiek 14 -klasa 9 - Praca plastyczna pn. "WW II"

Komisja konkursowa oceniła projekty, prezentacje uczniów i wyłoniła 3 kandydatów rekomendowanych do stypendium. Są to:

 1. Jeremi Szafkowski - MYP
 2. Maximilian Duda - MYP
 3. Nina Galicka - PYP

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.