Wydział Pedagogiki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura Innowacji w Edukacji - fotorelacja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura Innowacji w Edukacji - fotorelacja

2-3 grudnia 2019 roku Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Wydziału Pedagogiki UKW zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową Kultura Innowacji w Edukacji. Została ona objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenie to było przestrzenią dla wymiany doświadczeń naukowo-badawczych i aplikacji edukacyjnych innowacyjnych modeli i rozwiązań, testowanych z sukcesem w Europie i w Polsce. Główną kategorią, wokół której budowano narrację konferencji, była innowacja w edukacji, przy czym innowacja była rozpatrywana zarówno jako proces zmiany, jak i program zmiany. Przedmiotem refleksji był nauczyciel – innowator i jego nowatorstwo pedagogiczne, które jest podstawą rozwoju kultury szkoły. Zamierzeniem organizatorów konferencji było SPOTKANIE teoretyków i praktyków, stąd jej adresatami byli zarówno badacze, jak i refleksyjni nauczyciele, innowatorzy, twórcy autorskich koncepcji edukacyjnych. Celem konferencji była identyfikacja zjawiska (innowacji, nowatorstwa pedagogicznego), określenie jego natury. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i badacze edukacji.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.kulturaedukacji.ukw.edu.pl
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: galeria
Materiał telewizyjny w TVP BYDGOSZCZ: bydgoszcz.tvp.pl