Wydział Pedagogiki

Wydział Pedagogiki inauguruje cykl wykładów otwartych

Wydział Pedagogiki inauguruje cykl wykładów otwartych

Realizując jeden z ważnych celów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jakim jest pełnienie roli ośrodka refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i ośrodka kulturotwórczego, serdecznie zapraszamy studentów i młodzież szkół średnich naszego regionu na pierwszy z cyklu wykładów otwartych, który wygłosi dr Przemysław Zientkowski z Wydziału Pedagogiki nt.: „Filozofia po Auschwitz. Poszukiwanie racjonalnych i moralnych źródeł praw człowieka". Na zakończenie wykładu  studenci wspólnie z uczniami szkół średnich będą uczestniczyć w rozgrywkach gry planszowej: „Deklaracja”.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2019 r, w godzinach 11.00 – 12.30, w Auli Atrium, ul. Chodkiewicza 30.

Organizatorem spotkań jest Zakład Dydaktyki Wydziału Pedagogiki UKW.
Serdecznie zapraszamy!