Wydział Pedagogiki

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji w Drohobyczu - Ukraina

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji w Drohobyczu - Ukraina

W dniach 28-29.10.2019 odbyła się II Międznarodowa Konferencja "SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. THREATS, HOPES AND CHALLENGES" zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina), której mieliśmy przyjemność być jednm ze współorganizatorów. Głównym organizatorem konferencji był Zespół z Katedry Prawoznawstwa, Socjologii i Politologii z PUPIF pod kierunkiem prof. dr hab. Svitlany Shchudlo. Natomiast Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktki Społecznej reprezentowały prof. dr hab. Maria Deptuła jako członkini Komitetu Naukowego i dr Wioletta Junik członkini Komitetu Organizacyjnego konferencji.

W konferencji wzięli udział naukowcy z uczelni wyższych z Ukrainy i Polski. Podczas Konferencji dr Wioletta Junik wygłosiła wykład pt.:„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oparta na naukowych podstawach", przeprowadziła 3 - godzinne warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych (31 osób) pt.:  „Zastosowanie koncepcji socjoterapii w pracy pedagoga i psychologa szkolnego", oraz wzięła udział w promocji projektu „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju  systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w Ukrainie” realizowanego przez UKW na terenie PUPIF  wraz z promocją monografii autorstwa M. Deptuły, A. Potorskiej i Sz. Borsicha pt.: „Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” wydanej w j. ukraińskim przez Wydawnictwo UKW. Goście konferencji dzięki organizatorom mieli możliwość uczestniczenia w niezwykle ciekawej wycieczce śladami życia Bruno Schulza.

Oto fotorelacje z konferencji w j.ukraińskim na stronie PUPIF i lokalnej gazety "Majdan":

Fragment wystąpienia o. Ihora Kozankievicha - Przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Trzeźwości Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Dyrektora Caritas Samborsko-Drohobyckiej Diecezji, lidera zmian na rzecz rozwoju profilaktyki uzależnień w Ukrainie, uczestnika projektu pn. „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w Ukrainie” oraz wywiad z dr Wiolettą Junik promującą projekt: www.facebook.com.