Wydział Pedagogiki

Akredytacje

Kierunek PEDAGOGIKA z pozytywną oceną PKA

Miło nam zakomunikować, iż kierunek PEDAGOGIKA, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzony przez kadrę Wydziału Pedagogiki Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał POZYTYWNĄ OCENĘ.

Kierunek PRACA SOCJALNA z pozytywną oceną PKA

Miło nam zakomunikować, iż kierunek PRACA SOCJALNA, studia pierwszego stopnia prowadzony przez kadrę Wydziału Pedagogiki Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał POZYTYWNĄ OCENĘ.