Wydział Pedagogiki
Wejście do uczelni na Chodkiewicza 30 oraz 3 młode dziewczyny wychodzące z zajęć Wejście do uczelni na Chodkiewicza 30 oraz 3 młode dziewczyny wychodzące z zajęć

Witamy na stronie Wydziału Pedagogiki UKW!

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Wydział zatrudnia m.in. 4 profesorów, 12 doktorów habilitowanych oraz 39 doktorów. Dziekanem Wydziału Pedagogiki jest dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni.

O Wydziale

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Wydział zatrudnia m.in. 4 profesorów i 12 doktorów habilitowanych oraz 39 doktorów. Dziekanem Wydziału Pedagogiki jest dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni.

Atutem Wydziału Pedagogiki jest doświadczona kadra akademicka, wybitni naukowcy, specjaliści, praktycy.
Wydział Pedagogiki zapewnia kształcenia od licencjatu do doktoratu. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 8 kierunkach (dostosowując ofertę do zmieniającego się rynku pracy, uruchamiając nowoczesne programy studiów):

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Od roku akademickiego 2000/2001 Wydział prowadzi również 4-letnie stacjonarne studia III stopnia, które umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Od roku akademickiego 2019/2020 uruchamiona została Szkoła doktorska w dyscyplinie pedagogika.

W ofercie dydaktycznej Wydziału Pedagogiki znajduje się także szereg studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym i doskonalącym.

kontakt

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46,
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

Obsługa sekretariatu:
Joanna Sierek 

e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Ewelina Szabelska
e-mail: evped@ukw.edu.pl

Anna Brycka
e-mail: anna.brycka@ukw.edu.pl  

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek od 8.00 do 14.00