Pracownicy

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji

Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Rozwojem i Uczeniem się

Katedra Pedagogiki Muzyki

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej

Pracownia Diagnostyki Pedagogicznej i Usług Ewaluacyjnych

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Zakład Pedagogiki Społecznej

Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz