Komisja do Spraw Etyki Badań Naukowych

W Instytucie Pedagogiki UKW działa Komisja do Spraw Etyki Badań Naukowych w składzie:

  • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. (przewodniczący)
  • dr Wioletta Junik (sekretarz)
  • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. nadzw. (członek)
  • dr Maciej Jabłoński (członek)
  • dr Dariusz Zając (członek)

Wnioski do Komisji należy składać drogą elektroniczną na adres: wjunik@ukw.edu.pl,  oraz w formie papierowej w godzinach dyżuru dr Wioletty Junik.

Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełnią łącznie wymóg wersji papierowej i elektronicznej.

Uwaga!
Wnioski do Komisji należy składać najpóźniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji.
Terminy najbliższych posiedzeń:

  • 9 stycznia,
  • 6 marca,
  • 8 maja
  • 3 lipca.

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz