Krytycznie z Foucaultem

W dniach: 27-28 listopada 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Łódzki: Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz