Ecole Moderne Celestyna Freineta

W dniach 30 listopada-1 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój - Ecole Moderne Celestyna Freineta. Organizatorami wydarzenia byli: Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem i Rozwojem, Instytutu Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Województwo Kujawsko-Pomorskie.
fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz