Konferencja - Kobiety niepodległości

24 października 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obyła się Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Bydgoszczy) i Towarzystwa Historii Edukacji na temat: Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922. Konferencję zorganizowały: dr Monika Opioła-Cegiełka z Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz dr Monika Nawrot-Borowska z Zakładu Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki UKW.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz