Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

29 maja 2017 roku w Bibliotece UKW odbyło się Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

Wydarzenie adresowane było do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji), którzy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną metodą zabawy narracyjnej oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez zespół badawczy.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz