Konferncja Pedagogów

Dnia 22 maja 2017 w Instytucie Pedagogiki UKW odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Dojrzałość: konteksty celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna.

fot. A.Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz