Galeria Instytutu Pedagogiki

Absolutorium 2018

30 października 2018
czytaj całość

20 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów II stopnia Absolwentom rocznika 2018 Instytutu Pedagogiki UKW.

fot. Instytut Pedagogiki UKW

czytaj całość…

Konferencja - Kobiety niepodległości

25 października 2018
czytaj całość

24 października 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obyła się Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Bydgoszczy) i Towarzystwa Historii Edukacji na temat: Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922. Konferencję zorganizowały: dr Monika Opioła-Cegiełka z Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz dr Monika Nawrot-Borowska z Zakładu Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki UKW.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Seminarium - Wizerunek policji w opinii młodzieży

20 kwietnia 2018
czytaj całość

16 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się Seminarium Naukowo-Szkoleniowe Wizerunek policji w opinii młodzieży. Organizatorem wydarzenia był Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Spotkanie z Supernianią - Dorotą Zawadzką

15 grudnia 2017
czytaj całość

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy zorganizował 13 grudnia 2017 roku spotkanie z SUPERNIANIĄ - DOROTĄ ZAWADZKĄ na temat: Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera we wspieraniu rozwoju inteligencji emocjonalnej (EQ) u dzieci w wieku przedszkolnym.

czytaj całość…

Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia - spotkanie z prof. Olivierem Francomme

05 grudnia 2017
czytaj całość

W dniach 4–5 grudnia 2017 r., na zaproszenie prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem, gościem UKW w Bydgoszczy był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.

czytaj całość…

JM Rektor wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego

19 października 2017
czytaj całość

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny w dniu 17 października wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego pani mgr Katarzynie Martens z Zespołu Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz". 
Pani Katarzyna Martens jest nauczycielem matematyki w ISoB, przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Ocena efektywności kształcenia szkolnictwa międzynarodowego w Polsce”. Stworzyła autorski program dla przedmiotu matematyka w pięcioletnim programie MYP, który był i jest wykorzystywany przez pozostałych nauczycieli matematyki pracujących w ISoB. Prezentacja dorobku zawodowego mgr Katarzyny Martens pokazała, że posiada ona umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, kulturowego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Komisja składająca się z ekspertów przedmiotowych, przedstawiciela kuratorium, dyrektora szkoły, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Filipiak (z up. JM Rektora przedstawiciela organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz") przyjęła egzamin i w pełni rekomendowała jej wniosek na stopień nauczyciela mianowanego.

czytaj całość…

Uroczyste wręczenie dyplomów

09 października 2017
czytaj całość

7 października 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu Pedagogiki. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz