Artykuł prof. Heleny Ostrowickiej i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym czasopiśmie "Higher Education Research & Development"

  • 27 listopada 2018

Na łamach prestiżowego czasopisma "Higher Education Research & Development" ukazała się najnowsza publikacja prof. Heleny Ostrowickiej i dra Łukasza Stankiewicza pt. The truths of business and the lies of academia: the order of discourse on higher education in Poland. 

Artykuł przedstawia rezultaty analizy strategii hierarchizacji wypowiedzi publicznych obecnych w medialnej debacie nad bezrobociem absolwentów uniwersytetów. Celem badań było uchwycenie, w jaki sposób procedury kontroli dyskursu, wprowadzone do debaty publicznej o szkolnictwie wyższym w Polsce, współgrają ze sobą w wytwarzaniu i podtrzymywaniu określonej „prawdy” o Akademii. Przedmiotem analizy uczyniono sposoby identyfikacji przez aktorów medialnych: a) miejsc uprzywilejowanych, z których wypowiadana jest prawda danego porządku społecznego i w ramach których możliwe jest wyrażenie dobra wspólnego oraz b) miejsc opozycyjnych wobec tych ostatnich, z których możliwe jest wyrażanie tylko interesu partykularnego i „populistycznych” roszczeń. Te dwie kategorie zostały w debacie nad uniwersytetem obsadzone przez kolejno: przedsiębiorców (dających świadectwo prawdzie o niskiej jakości nauczania w szkołach wyższych) i broniących się przed tymi zarzutami - przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Zróżnicowanie strategii argumentacyjnych ujawnione zostało na trzech poziomach porządku dyskursu: hierarchizacji odpowiedzialności, hierarchizacji dostępu do prawdy oraz hierarchizacji interesów. 

Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Helenę Ostrowicką (zob. dyskurs.ukw.edu.pl).
Czasopismo "Higher Education Research & Development" jest jednym z wiodących periodyków w obszarze studiów nad szkolnictwem wyższym. W obecnym rankingu znajduje się na liście A wykazu MNiSW (30 pkt.).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz