Nadanie stopnia dra Katarzynie Ludwikowskiej

  • 25 września 2018

Z radością informujemy, że w dniu 18 września 2018 roku Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia dra nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzynie Ludwikowskiej.

Promotorem pracy doktorskiej pt. Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych z perspektywy własnej i pracodawców był prof. dr hab. Ryszard Gerlach, promotorem pomocniczym dr Renata Tomaszewska-Lipiec.

Doktor Katarzyna Ludwikowska jest pracownikiem Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki, trenerem umiejętności społecznych, doradcą zawodowym. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki przeobrażeń współczesnego rynku pracy, kategorii zatrudnialności i przydatności zawodowej, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz andragogicznych implikacji edukacyjnych, zwłaszcza w perspektywie rozwoju kompetencji.

Gratulujemy!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz