NOTED - dwa projekty UKW z Inland Norway University of Applied Sciences

  • 26 września 2018

W dniach 25-26 września 2018 na UKW odbyła się wizyta studyjna koordynatorów projektu NOTED połączona z seminarium problemowym pt.: Professional Preparation of a Contemporary Teacher. Through practice to professionalism.
Organizatorem spotkania był zespół badawczy prof. dr hab. Ewy Filipiak (koordynator projektów NOTED w Polsce) oraz zespół Biura Współpracy Międzynarodowej (koordynator administracyjny projektów: mgr Aniela Bekier-Jasińska).
Głównym celem spotkania było poznanie przez partnerów projektu kontekstu kształcenia nauczycieli w Polsce oraz ustalenia organizacyjne i merytoryczne projektów NOTED 2 (IPTE) i NOTED 4 (MUPIT). Ważnym punktem programu było również poznanie multikuturowego środowiska i specyfiki kształcenia w szkole International School of Bydgoszcz (ISOB), która oprócz pełnienia funkcji partnera projektu będzie również stanowiła przestrzeń dla realizacji zadań projektowych.

Pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu jest Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), który otrzymał grant na realizację 2 projektów związanych z podnoszeniem jakości kształcenia nauczycieli w celu zwiększenia stopnia umiędzynarodowieniem na swojej uczelni. Projekty otrzymały finansowanie w ramach Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education (NOTED) z Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education.

Do realizacji projektu zaproszono zespół badawczy prof. dr hab. Ewy Filipiak (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej, dr Magdalena Kolber, dr Joanna Szymczak). W projekcie bierze również udział szkoła ISOB, gdzie studenci będą odbywać praktyki kierunkowe. Koordynatorami działań projektowych w szkole ISOB jest dyrektor szkoły mgr Imisława Bugeja oraz dr Małgorzata Chrzan.
Partnerami w projekcie (oprócz zespołu UKW i ISOB) są University of Namibia oraz Karlstad University ze Szwecji.

Równolegle w latach 2018-2021 będą realizowane 2 projekty:

  • projekt NOTED/10021 IPTE (2-year) - International Perspectives in Teacher Education oraz
  • projekt NOTED/10007 (4-year) - Multicultural Practicum Groups and Internationalisation of Teacher Education (MUPIT)

Głównym celem projektu IPTE jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli w Norwegii oraz podniesienie jakości edukacji. Istotnym celem jest również umiędzynarodowienie programów kształcenia nauczycieli w Norwegii oraz zwiększenie mobilności studentów oraz nauczycieli akademickich w krajach partnerów strategicznych. Ponadto, w roku 2019 dwóch nauczycieli akademickich z UKW będzie realizowało wykłady gościnne na uniwersytecie w Hamar.

Projekt MUPIT ukierunkowany jest na stworzenie dla studentów z Norwegii i Polski odpowiednich warunków do praktyki w międzynarodowych grupach szkolnych. Studenci zrekrutowani do udziału w projekcie będą pracować w międzynarodowych zespołach, wspólnie przygotowywać projekty zajęć we współpracy ze swoimi opiekunami rozwijając tym samym swoje kompetencje interkulturowe. Łącznie w projekcie weźmie udział 20 studentów z Polski i Norwegii. Badacze z zespołów uniwersyteckich, uczestnicy projektu, poddadzą analizie refleksje i doświadczenia studentów po zakończeniu każdej praktyki. Rezultaty prowadzonych badań będą opublikowane oraz zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz