Stypendium od Prezydenta miasta Bydgoszczy dla dr hab. Mariusza Cichosza, prof. nadzw.

  • 20 września 2018

Dr hab. Cichosz Mariusz, prof. nadzw. w sierpniu 2018 roku otrzymał stypendium  od Prezydenta miasta Bydgoszczy na publikację książki: Instytucje kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów. Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945-1948). Tom I. 11 września 2018 r. w MCK odbyło się spotkanie z laureatami i uroczyste przekazanie stypendiów.

Stypendium to przyznawane jest dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury - także poprzez publikacje realizowane w tym zakresie.

Twórcy 47 projektów artystycznych i kulturalnych otrzymali od miasta stypendia w III edycji tegorocznego konkursu stypendialnego.
W III edycji konkursu stypendialnego 2018 roku indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 101 projektów. Wnioski rozpatrywała komisja, powołana zarządzeniem prezydenta. Największą grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych oraz upowszechniania literatury , kolejny to projekty muzyczne. 

Gartulujemy!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz