dr Maciej Jabłoński otrzymał grant w konkursie MINIATURA 2

  • 18 września 2018

Sukces dra Macieja Jabłońskiego w ramach konkursu MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki. Doktor otrzymał grant w wysokości 14 522 zł na realizację badań wstępnych pt. Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnej

Dr Maciej Jabłoński jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Instytutu Pedagogiki UKW, członkiem Komisji do Spraw Etyki Badań Naukowych, Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od ponad 20 lat zajmuje się terapią osób chorych i niepełnosprawnych (specjalizuje się m.in. w terapii funkcji poznawczych Reuvena Feuersteina i socjoterapii). Uwielbia rozmawiać z córkami, gotować, biegać i czytać.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz