Dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz wyróżniona

  • 15 września 2017

W ostatnich dniach na ręce osób związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego spłynęły wyróżnienia i nagrody przyznawane przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego za szczególne zasługi na polu działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej.

Dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW kierowanej przez prof. dr hab. Marię Deptułę, w dniu 21 czerwca 2017 r. jako jedna z 12 wyróżnionych spośród ponad 60 nominowanych osób, odebrała prestiżową Nagrodę Prezydenta miasta Torunia w kategorii „Poświęcenie i postawa obywatelska”.

Nagrodą tą Prezydent Torunia Michał Zaleski, w imieniu społeczeństwa, wyraził wdzięczność za dziesięcioletnią pracę dr Małgorzaty Rębiałkowskiej-Stankiewicz z osobami chorymi na raka w Akademii Walki z Rakiem, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka oraz realizację na poziomie szkół ponadgimnazjalnych akcji „Odważni Wygrywają”, mającej na celu propagowanie profilaktyki raka jądra wśród młodych mężczyzn.

W uzasadnieniu przyznanej nagrody szczególnie podkreślone zostały nowatorskie metody pracy z pacjentami onkologicznymi, autorskie programy skierowane do tej grupy chorych oraz propagowanie wiedzy poprzez liczne publikacje naukowe na temat radzenia sobie z chorobą przewlekłą.

Przypomniano również, że dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz jest współorganizatorką Ogólnopolskiego Sympozjum „Piękno ponad wszystko”, a jej działalność praktyczna i naukowa nie tylko sprzyja poprawie jakości życia osób chorych, ale również zapobiega ich społecznej marginalizacji.

W imieniu całej naszej społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz