Bydgoskie Seminarium Naukowe pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych...

  • 06 września 2017

Zespół Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa 27 listopada 2017 roku do udziału w Bydgoskim Seminarium Naukowym pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? Perspektywy i rekomendacje dla przyszłych badań współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Seminarium adresowane jest do naukowców, realizatorów badań naukowych nad uzależnieniami behawioralnymi a także praktyków – specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi, dotkniętymi problemem uzależnień behawioralnych oraz udzielających pomocy ich rodzinom i bliskim. Seminarium ma być okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, oraz prezentacji wyników badań dotyczących aktualnego stanu wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, w gronie naukowców zajmujących się badaniem uwarunkowań, mechanizmów i skutków różnorodnych uzależnień/nałogów czynnościowych oraz praktyków – specjalistów, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem rozwoju różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych, leczeniem osób dotkniętych problemem uzależnień od czynności, oraz udzielaniem pomocy ich rodzinom i bliskim. Spodziewanym efektem seminarium ma być diagnoza kluczowych potrzeb badawczych w zakresie uzależnień behawioralnych, oraz rekomendacje dla przyszłych badań naukowych.

Więcej informacji i zapisy na: www.ukw.edu.pl 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz