Dr Katarzyna Marszałek „Mistrzem Pedagogii”, dr hab. Przemysław Grzybowski „Kreatorem Innowacji”.

  • 12 czerwca 2017

8 czerwca b.r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, połączone z XX-leciem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
W finale każdego roku szkolnego Centrum organizuje PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły „Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, Liderów w Edukacji”, „Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół. 
Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Jerzy Bralczyk, Profesor Jan Miodek, Profesor Bogusław Śliwerski, Profesor Sławomir Wiak, Profesor Stanisław Popek, Profesor Stanisław Dylak, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych, wybitni społecznicy, innowatorzy szkolni, innowacyjni pracodawcy. 
Zdaniem wielu pedagogów, naukowców i nauczycieli ŁÓDZKIE PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie osób twórczych - implementujących do praktyki edukacyjnej wartościowe modele edukacji. Podczas XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji zostali zaprezentowani autorzy procesów uczenia się poprzez wykonywanie projektów w grupach zadaniowych, nauczyciele tutorzy, organizatorzy zajęć pozaformalnych, innowacyjnych pracodawcy, badacze rynku pracy i autorzy szkoły - organizacji uczącej się i innowacyjnej. 
Kapituła Konkursów Innowacyjnych pod przewodnictwem Konsul Wielkiej Brytanii wyróżniła w tym roku także nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dr Katarzyna Marszałek otrzymała tytuł i certyfikat „Mistrza Pedagogii”. Dr hab. Przemysław Grzybowski otrzymał natomiast tytuł i certyfikat „Kreatora Innowacji”. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz