Prof. Piotr Kostyło w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

  • 15 maja 2017

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek powołał dra hab. Piotra Kostyło, prof. nadzw. z Instytutu Pedagogiki UKW na członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz