Aktualności

O Instytucie

Instytut Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Instytut zatrudnia m.in. 16 profesorów i 40 doktorów. Dyrektorem Instytutu Pedagogiki jest prof. dr hab. Ryszard Gerlach.

Atutem Instytutu Pedagogiki jest doświadczona kadra akademicka, wybitni naukowcy, specjaliści, praktycy.
Instytut Pedagogiki zapewnia kształcenia od licencjatu do doktoratu. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 7 kierunkach (dostosowując ofertę do zmieniającego się rynku pracy, uruchamiając nowoczesne programy studiów):

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Od roku akademickiego 2000/2001 Instytut prowadzi również 4-letnie stacjonarne studia III stopnia, które umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Od roku akademickiego 2019/2020 uruchamiamy Szkołę doktorską w dyscyplinie pedagogika.

W ofercie dydaktycznej Instytutu Pedagogiki znajduje się także szereg studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym i doskonalącym.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz